บริษัท ติยะมาสเตอร์ ซิสเต็มมส์ จำกัด มีส่วนร่วมในการทำความดีกับเทศบาลหัวหิน 

  มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีโดยการปรุงอาหาร และแจกสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย, เจลล้างมือ ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในระแวก อำเภอหัวหินจำนวนทั้งสิ้น 901 คน (ตามบัตรคิว) ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือ ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤต ไวรัสโควิท-19 ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ขอขอบคุณพนักงานบริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด , เจ้าหน้าที่เทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศกิจ กว่า 50ท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ดูแลสถานที่เพื่อให้การต่อคิวเป็นไปตาม มาตราการ Social Distancing เว้นระยะในการต่อคิวและทำกิจกรรมร่วมกัน