บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

 

 

  เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมด้วยการร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นหลายอย่างให้กับ “สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าจำนวน 300 คน ในช่วงวิกฤต Covid-19