บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2538 ตั้งอยู่ เลขที่ 94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรมากกว่า 150 คน 70% เป็นวิศวกรและช่างเทคนิค ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในระบบต่างๆ

บริษัทฯ ได้ให้บริการ เพื่อคอยช่วยเหลือและให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคกับผู้ใช้ ให้ได้รับความสะดวกจากการใช้ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริการเป็นอย่างมาก จึงมีทีมงาน 2 ทีมหลัก ๆ ไว้คอยบริการให้กับท่าน ดังนี้

1. Testing and Commissioning (TC) ทีมงานทดสอบระบบ และ Commissioning ระบบ เพื่อให้ท่านได้แน่ใจว่าระบบได้มีการติดตั้งตรงตามข้อกำหนด และสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ได้ระบุ โดยผู้ใช้งานและทีมผู้ออกแบบ

2. System Service Department (SSD) ทีมงานหลังการขาย หลังหมดการรับประกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าระบบมีการดูแล ตลอดอายุการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และให้มั่นใจว่ามีอุปกรณ์สำรองในกรณีที่ชำรุดเสียหาย

ทั้งหมดนี้บริษัทฯ มีประสบการณ์มานานมากกว่า 22 ปี และมีโครงการที่เลือกใช้บริการของเรามากกว่า 1,500 โครงการ บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จีงมีความยินดีที่จะได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่าน


บริษัท ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลความปลอดภัยดังต่อไปนี้

(AUTORIZED DISTRIBUTOR for the following products)